EM v živočišném chovu

Moderní chovy mléčného skotu se často potýkají se dvěma základními výzvami, kterými jsou udržení dobrého zdravotního stavu zvířat při zachování vysoké mléčné užitkovosti a dále s náklady spojenými s optimálním využitím živin z krmiva. Zachovat tyto aspekty chovu v rovnováze je někdy velice obtížné a vyžaduje neustálou kontrolu zdravotního stavu, flexibilitu v úpravách krmných dávek i hledání uvážlivých kompromisů, které dokážou posunout celý chov kupředu.

Stabilní trávení - zdraví a zisk

Krávy jakožto přežvýkavci mají specifickou stavbu trávicího traktu, která jim umožňuje trávení rostlinných složek mikroorganismů. Celulóza, která je hlavní složkou objemných krmiv, je hlavním zdrojem energie pro mikroflóru bachoru, a tedy i samotné zvíře. Úspěch při krmení krav je tedy ve velké míře založen na vytvoření optimálních podmínek pro bakterie a prvoky, které se nacházejí v bachoru. Díky této závislosti a působení v předžaludcích získají krávy značné množství živin, které potřebují a které jsou nezbytné při tvorbě mléka i při budování vlastní imunity. Zdravý chov musí být založen na správném fungování tohoto mechanismu, nesmí ho opomíjet, ale neustále usilovat o co nejmenší narušení jeho fungování v souladu s potřebami zvířete.
Pokud dojde k narušení prostředí mikroorganismů v bachoru, začnou se objevovat různé problémy. Dříve nebo později se to odrazí na zdravotním stavu zvířat a následně na jejích produkci. Poklesne množství nadojeného mléka i jeho kvalita. Rizika spojená s poruchami fungování mikroflóry však neznamenají pouze snížení parametrů v produkci mléka, nesou sebou také snížení imunity zvířat a řadu zdravotních problémů, jako jsou onemocnění metabolismu nebo neúspěšné zabřeznutí a v jeho důsledku značné náklady na obnovu stáda.

Vlivů, které působí na krávy ve stádě, je velmi mnoho, jejich stav lze plynule vylepšovat prováděním opravných činností, jako je úprava krmných dávek, změna ustájení stáda, zavedení různých podpůrných prostředků nebo v případě nutnosti léčba.

Mnoho problémů, které se týkají stáda, však má společného jmenovatele, kterým je nepříznivá aktivita mikroflóry v samotném organismu krávy a v jejím okolí. U telat je imunita, kterou získá tele od matky v plodovém období, často nedostačující. Takové tele velmi těžce nese i jen mírné infekční zatížení, což se obvykle brzy projevuje průjmy nebo vysokou horečkou, které často vedou k úhynu nebo dalšímu zpoždění ve vývinu a růstu zvířat.

emlogo Optimální řešení

Přípravky EM se osvědčují u každého systému chovu dobytka, v závislosti na potřebách chovatele mohou být používány komplexně, v jednotlivých fázích chovu nebo také pro řešení konkrétních problémů.

Nejlepší výsledky přináší spojení pozitivního působení přípravků EM jako přídavku do krmení, přičemž takto upravuje proces trávení a zvyšuje imunitu, jako prostředek ke konzervaci píce i jako nástroje při zlepšování hygieny prostředí. EM přípravky omezují tvorbu zápachů, což má pozitivní vliv na zdraví a chování zvířat a také na vztah chovatele se sousedy.

Použití technologie EM při živočišném chovu vytváří obrovské možnosti, přičemž dobrý zdravotní stav zvířat je klíčem k chovatelskému úspěchu.

Praktické výhody použití technologie EM

Díky odpovídajícímu použití Efektivních mikroorganismů® lze trvale a účinně vyřešit v chovu řadu problémů:

 • Zlepšení stravitelnosti krmení a neutralizace mykotoxinů
 • Snížení možného zahřívaní TMR
 • Zvýšení přirozené imunity zvířat
 • Zlepšení zabřezávání
 • Zdravý odchov telat a eliminace průjmu
 • Prevence chorob metabolismu
 • Snížení stresu u zvířat
 • Zlepšení parametrů mléka, včetně snížení počtu somatických buněk
 • Omezení emise plynů spojených s výkaly.

Výše uvedené výsledky budou vždy spojeny s výběrem konkrétního přípravku EM® a s přizpůsobením jeho dávek a aplikačních metod specifikům a potřebám daného chovu. Přípravky EM jsou zaregistrovány jako doplňková krmná směs - použití originálních přípravků EM® je zcela legální a bezpečné.

Aplikace a dávky

Výše uvedené přípravky lze používat jako bezprostřední doplněk do TMR.
Výběr sypké nebo tekuté formy záleží vždy především na pohodlí a praxi jejich používání, i s ohledem na způsob podávání krmení v daném zemědělském podniku a vzhledem k našemu doporučením.

tabulka 1

U telat EM Probiotik podáváme již od 2. dne života spolu s mlékem nebo mléčnou náhražkou v dávce 2x denně po 15 ml.
Hlavním pozitivem používání EM® pro dojnice a telata je právě zlepšení kondice a omezení výskytu průjmů.
Při přechodu na rostlinné krmení může být EM Probiotik nahrazen přípravkem EM Bokashi Probiotik, který se podává spolu s krmením.

Vliv na prostředí - EM® při kontrole mikroflóry ve stájích:

V souladu se zkušenostmi a praxí má mlžení pomocí přípravků EM® v prostorách pozitivní vliv na dobrý zdravotní stav zvířat. Efektivní mikroorganismy se usadí na všechny povrchy a tím omezí šíření choroboplodné mikroflóry. EM redukuje rovněž tvorbu plynů (sirovodík a amoniak) a omezuje plesnivění organických látek.
K postřikům nebo mlžení použijeme přípravek EM Probiotik nebo EM Refresh (přípravek určený k biologickému zvýšení hygieny místností a odstranění zápachu): 1 litr 20% roztoku na 100 m2 objektu. Nejintenzivněji provádíme postřik hnojné chodby.
Zvláštní pozornost věnujeme také telatům. Je doporučeno doplnit podávání přípravku EM Probiotik provedením postřiku nebo mlžení v místě, kde jsou zvířata ustájena. Postřik je nutné provádět alespoň jednou týdně v dávce: 10 ml EM Probiotik + 40 ml vody na 1 m2 plochy. Aplikaci přípravku lze provést i za přítomnosti zvířat v budkách nebo boxech. Frekvence úkonů záleží na specificích hospodářství.

EM zabezpečuje:

 • mikrobiologickou stimulaci ve fázi kvašení
 • aktivní ochranu siláže před plesnivěním a zahřátím
 • okamžitou připravenost produktu k použití bez potřeby aktivování či povzbuzování bakterií, EM® má unikátní složení, které mu zajistí převahu v konkurenčních mikrobiologických podmínkách.

Do krmiv, které se obtížně konzervují, a které obsahují velké množství bílkovin a nedostatek cukrů, je nutné použít zvýšenou dávku přípravku. Vyšší dávku přípravku lze použít také za účelem zabezpečení náchylných míst, jako jsou okraje a vrch hromady nebo začátek a konec vaku.

 tabulka 2

Proces přípravy siláže vyžaduje po chovateli mnoho úsilí a pečlivosti, proto se vyplatí mu pomoci a zajistit dobré výsledky pomocí přípravku EM®. Díky použití EM ve fázi přípravy siláže nebo senáže lze značně snížit dávky EM Probiotik jako doplňku v TMR.